Bridges for Birth (B4B)

Rôzne oblasti v rakúsko-slovenskom prihraničnom regióne sa stále viac vzájomne prepájajú a výnimkou nie je ani zdravotníctvo.

V rámci projektu „Bridges for Birth“ v programe INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 sa vybudovalo partnerstvo medzi nemocnicou Landesklinikum Hainburg a Národným ústavom detských chorôb v Bratislave kvôli ďalšiemu posilneniu starostlivosti o novorodencov v prihraničnom regióne. Národný ústav detských chorôb v Bratislave sa nachádza cca 16 km od nemocnice v Hainburgu. Tam uzrie svetlo sveta ročne asi 700 detí, pričom počet slovenských matiek neustále narastá. V ojedinelých prípadoch je potrebné po pôrode zabezpečiť ďalšiu starostlivosť o novorodenca resp. dodatočne objasniť určité hodnoty.

Keďže nemocnica v Hainburgu nemá vlastné detské oddelenie a teda nie je vybavená pre neonatologické urgentné prípady, je potrebné novorodencov previezť do nemocnice v Mistelbachu, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti 74 km alebo do inej nemocnice v Rakúsku.  V rámci projektu „Bridges for Birth“ sme zistiťovali a overovali možnosti prevozu z nemocnice v Hainburgu do neďalekého Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Na základe vykonaných pilotných prevozov neonatologických pacientov sa ďalej rozšírila spolupráca medzi organizáciami záchrannej zdravotnej služby.

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať štyri prevozy neonatologických pacientov z Landesklinikum Hainburg  do neďalekého  Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Ďalej sa vypracovala tzv. Agenda spolupráce 2020, ktorá identifikuje hlavné potenciály spolupráce a obsahuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele na pokračovanie cezhraničnej spolupráce s cieľom etablovať dlhodobú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom. Boli predstavené návrhy potrebných zmien v zákone a taktiež návrh rámcovej zmluvy o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Vypracovala sa príručka pre postup, ktorá bola zároveň testovaná v rámci cvičných prevozov a následne neustále zlepšovaná a prispôsobovaná.

Jún 2018 - Október 2022

Kontaktné údaje

Pre ďalšie informácie o projekte je Vám k dispozícii projektový tím:

NÖ Landesgesundheitsagentur
Stabstelle EU Agenden / Healthacross
E-Mail: office[at]healthacross.at

Ministerstvo zdravotníctva slovenskej republiky
Odbor projektového riadenia
Ing. Mozéová Natália
Tel: +421 2 593 73 256
E-Mail: natalia.mozeova[at]health.gov.sk

 

Ďalšie odkazy:

INTERREG V-A Slowakei – Österreich Kooperationsprogramms https://www.sk-at.eu/de/

Gesundheitsministerium der Slowakischen Republik https://www.health.gov.sk/?projekt-Bridges-for-Birth

Keep.eu https://keep.eu/projects/20557/Bridges-for-Birth-EN/

Priečinok projektu